top of page

Integritetspolicy

1 – Introduktion

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Muskler I Form - Älvdalen, org.nr 7902017123, Rotvägen 9, 796 90 Älvdalen, Sweden, e-post: marie@muskleriform.se, (i denna integritetspolicy även kallad ”Muskler I Form”, ”vi” “vår”, “oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt visar hur Muskler I Form säkerhetsställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.1 Med dig menas du som deltagare i och användare av muskleriform.se webbplatsen. Med vår webbplats menas muskleriform.se.

1.2 Muskler I Form är personuppgiftsansvarig för Muskler I Forms hantering av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.3 Om du på något sätt inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du har ett klagomål skulle vi bli väldigt tacksamma om du först kontaktar oss så att vi kan försöka lösa det åt dig.

1.4 Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Var vänlig att meddela oss om dina personuppgifter behöver uppdateras eller ändras genom att skicka ett e-post till marie@muskleriform.se

2 – Vad gör vi med din information?

2.1 Med ditt medgivande skickar vi dig e-post om våra tjänster och produkter. Det är t.ex. bloggar, videofilmer men även information om olika event.

2.2 Vi samlar även in uppgifter om dig under tiden som du är kund för att kunna skicka relevant kommunikation till dig, t ex hur du interagerar med vår webbplats samt vilka erbjudanden och event du varit intresserad av genom att ha läst ett mail från oss eller klickat på en länk i e-post från oss.

3 – Hur behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter inkluderar alla uppgifter som ger oss möjlighet att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. Vi kan komma att behandla olika typer av dina personuppgifter såsom:

· Identitetsuppgifter som kan inkludera ditt förnamn, efternamn, jobbtitel, födelsedag.

· Journalföring på papper, om bl a hälsostatus och utförd behandling. Förvaras i låst säkerhetsskåp.

· Kontaktuppgifter som kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och länkar till sociala medieprofil.

· Transaktionsuppgifter som kan inkludera information om betalningar oss emellan och annan information om köp du genomfört hos oss.

· Tekniska uppgifter som kan inkludera din IP-adress, webbläsare, plug-ins till din webbläsare, tidszon och platsinformation, operativsystem och annan teknik som du genom dina enheter använder på vår webbplats.

· Preferenser och feedback du gett oss.

· Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som kan inkludera hur du vill motta marknadsföring från oss och våra tredjepartstjänster.

3.2 Vi kan också använda oss av samlade uppgifter från dina personuppgifter som inte identifierar vem du är. De samlade uppgifterna räknas inte som personuppgifter förrän vi kan koppla ihop dem med dig. T.ex. kan vi analysera hur många av besökarna på vår webbplats som använder en viss funktion genom att använda samlade uppgifter. Om vi kan koppla ihop dessa samlade uppgifter till dina personuppgifter och därmed identifiera dig blir även de samlade uppgifterna personuppgifter och behandlas därefter.

3.4 Vi samlar inte in eller behandlar några känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter innefattar detaljer om din etnicitet, religion, sexuella preferenser, politiska åsikter eller biometrisk data.

4 – Hur samlar vi in dina personuppgifter?

4.1 Vi samlar in dina personuppgifter genom att använda olika metoder såsom:

· Direktkontakt: Du kan exempelvis ge oss dina personuppgifter genom att kommunicera med oss via brev, telefon, e-post, sms, PM på Messenger eller när du:

o köper våra produkter och tjänster

o börjar prenumerera på någon av våra tjänster (t.ex. e-postutskick)

o ber om att vi ska skicka information eller marknadsföring till dig

o deltar i en undersökning, kampanj eller tävling

o ger oss feedback

· Automatiserad insamling: När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

· Tredjepartstjänster eller offentliga källor: Vi kan få uppgifter om dig genom olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom:

o analysverktyg såsom Google baserade utanför EU

o annonsverktyg såsom Google och Facebook baserade utanför EU

o kontakt- och identitetsuppgifter från leverantörer såsom Hitta.se och Allabolag.se baserade inom EU

o offentliga kontakt- och identitetsuppgifter från myndigheter såsom Bolagsverket baserade inom EU

5 – Varför behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när det finns en laglig grund till behandlingen. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är:

· för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagar

· när det finns ett berättigat intresse för Muskler I Form (så länge inte ditt intresse av skydd för dina personuppgifter väger tyngre), s.k. intresseavvägning för att exempelvis skicka marknadsföring till dig

5.2 Du kommer få marknadsföring av oss om du:

· bett om att få information av oss eller har köpt någon av våra tjänster; eller

· om du gett oss dina personuppgifter av ett annat skäl (t ex om du börjar prenumerera på något av våra e-postutskick och annan marknadsföring) och gett ditt medgivande för oss att skicka information till dig; och

· om du inte markerat, att du inte vill motta marknadsföring från oss

5.3 Du kan när som helst höra av dig till marie@muskleriform.se för att ta tillbaka ditt medgivande.

5.4 Om du tar tillbaka ditt medgivande till att vi får skicka marknadsföring till dig kommer det inte påverka behandlingen som gäller efter genomfört köp av tjänst. Du ska vara medveten om att Muskler I Form inte längre kan hålla dig uppdaterad om förändringar i tjänster du köpt.

6 – Vem lämnar vi dina personuppgifter till?

6.1 Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

6.2 Generellt sett är de tredjepartstjänster vi använder endast till för att samla in och behandla information som behövs för att tillåta dem att leverera de tjänster som vi anlitat dem för. Dessa leverantörer är:

· Tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-, system- och administrationstjänster

· Professionella rådgivare i form av jurist, bank, revisor och försäkringsbolag

· Myndigheter där det finns gällande lagkrav

6.3 Om vår verksamhet och/eller webbplats blir uppköpt eller går ihop med ett annat företag, kan din information bli överförd till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja och ge support för våra produkter och tjänster.

7 – Din säkerhet är viktig för oss

7.1 Vi har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi inte tappar bort, felaktigt använder, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör dina personuppgifter. I tillägg hanteras dina personuppgifter endast av anställda, leverantörer och tredjepartstjänster där det finns ett nödvändigt behov. De är knutna till ett sekretessavtal och kommer endast hantera dina personuppgifter efter instruktioner från oss.

7.2 Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

7.3 Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartssidor, plug-ins och applikationer. När du klickar på länkar eller godkänner tillägg kan det göra att du godkänner att

tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra sajter. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicys på andra sajter som du besöker.

8 – Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

8.1 Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen).

8.2 För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara dina personuppgifter tittar vi på mängden, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som finns. Enligt gällande bokföringslag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum. Journalförda uppgifter på papper makuleras 3 år efter ditt senaste fysiska besök hos Muskler I Form.

8.3 Vid vissa omständigheter kan du be oss radera dina personuppgifter, gällande radering av dina uppgifter var vänlig kontakta oss på marie@muskleriform.se. Vid vissa omständigheter kan vi välja att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för statistik och analys, i ett sådant fall har vi möjlighet att obegränsat använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

9 – Dina rättigheter

9.1 I enlighet med gällande lagstiftning har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Dessa rättigheter är att:

· begära tillgång till dina personuppgifter

· begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga

· begära radering av dina personuppgifter

· invända mot hanteringen av dina personuppgifter

· begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas

· begära ett utdrag av dina personuppgifter

· ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på marie@muskleriform.se.

9.2 Vid en begäran om tillgång till dina personuppgifter tillhandahåller vi dem kostnadsfritt, dock kan en avgift utgå för att täcka de administrativa kostnaderna om; din begäran är mycket komplex, uppenbart ogrundad eller orimlig.

 

9.3 Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerhetsställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

9.4 Vi hanterar din begäran inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I ett sådant fall kommer vi meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10 – Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar sker så fort vi har publicerat ändringarna på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om dessa och om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Muskler I Form innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

11 – Kakor

Muskler I Form använder sig av kakor för att ge en mer personifierad användarupplevelse för våra användare och kunder. Du kan göra inställningar i din webbläsare som blockerar eller meddelar dig när dessa kakor används. Att blockera dessa kakor kan medföra att delar av vår webbplats inte fungerar som avsett.

 

12 – Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som vi har om dig eller helt enkelt vill ha mer information kan du kontakta oss på marie@muskleriform.se eller skicka ett brev till Muskler I Form, Rotvägen 9, 796 90 Älvdalen, Sweden.

bottom of page